Kontakt

Borgvik.se drivs av BUR (Borgviks Utvecklingsråd) som är en  politisk och religiöst obunden ideell förening som ska vara lokala föreningars och näringsidkares nätverk och stödja ett demokratiskt utvecklingsarbete för Borgvik.

Just nu jobbar vi bland annat för ett snyggare Borgvik, tillsammans med olika samarbetspartners tittar vi på möjligheter för sly-och vassröjning samt skötselplan för vår unika trädmiljö.

Vill du komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@borgviksutvecklingsrad.se