Kontakt

Borgvik.se drivs av BUR (Borgviks Utvecklingsråd) som är en  politisk och religiöst obunden ideell förening. Föreningens ändamål är att bevara och utveckla Borgvik som en levande kulturbygd. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att främja samarbete mellan enskilda, föreningar och näringsverksamma i bygden samt med kommunen och andra myndigheter.

Just nu jobbar vi bland annat för ett snyggare Borgvik, tillsammans med olika samarbetspartners tittar vi på möjligheter för sly-och vassröjning samt skötselplan för vår unika trädmiljö.

Vill du komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@borgviksutvecklingsrad.se