Kontakt

Borgvik.se drivs av BUR (Borgviks Utvecklingsråd)
BUR är en ideell förening som verkar för att Borgvik skall vara en bra bygd att bo i, att verka i och att besöka.

Styrelsen består av:

Gunno Rosell, ordförande
Anki Gell, sekreterare
Kalle Ström, kassör
Mathias Brunåker, ledamot
Hans Eriksson, ledamot
Christer Ingman, ledamot
Bernd Jansa, ledamot
Kathrin Lilja Olsen, ledamot

Vill du komma i kontakt med oss ta kontakt med någon i styrelsen eller skicka ett mail till info@borgviksutvecklingsrad.se