Kontakt

Borgvik.se drivs av BUR (Borgviks Utvecklingsråd)
BUR är en ideell förening som verkar för att bevara och utveckla Borgvik som en levande kulturbygd.

Vi som jobbar i BUR är:

Gunno Rosell, ordförande
Mona Boström, sekreterare
Mathias Brunåker, kassör
Roger Jansson, ledamot
Peter Johansson, ledamot
Bosse Karlsson, ledamot
Anki Lundsten, ledamot

Vill du komma i kontakt med oss ta kontakt med någon i styrelsen eller skicka ett mail till info@borgviksutvecklingsrad.se