Om Borgviks Utvecklingsråd

BUR (Borgviks Utvecklingsråd) som är en  politisk och religiöst obunden ideell förening som ska vara lokala föreningars och näringsidkares nätverk och stödja ett demokratiskt utvecklingsarbete för Borgvik.  Just nu jobbar vi bland annat för ett snyggare Borgvik, tillsammans med olika samarbetspartners tittar vi på möjligheter för sly-och vassröjning samt skötselplan för vår unika trädmiljö.

Vi som jobbar i BUR är:

Gunno Rosell, ordförande
Thord Johansson, vice ordförande
Mona Boström, ledamot
Roger Jansson, ledamot
Peter Johansson, ledamot
Bosse Karlsson, ledamot
Anki Lundsten, ledamot

Vill du komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@borgviksutvecklingsrad.se

Under 2019 har vi bland annat jobbat med:

Workshop för alla Borgviksbor för att få in synpunkter och med utgångspunkt från dem prioritera viktiga områden. Topp fyra blev miljön i Borgvik, samverkan, kommunikationer och skola/dagis.

Gemensamma informationsutskick från alla föreningar.

Tillsammans med övriga föreningar arrangerat Borgviksdagen med aktiviteter både vid Sparnäs IP och Hyttruinen samt nostalgifest i Laá.

Medverkat i skyltprojektet där väg-och informationsskyltar tvättat, målats och reparerats och våra informationstavlor försetts med nya uppdaterade skyltar och kartor.

Uppgradering och utveckling av webbportalen borgvik.se