Om Borgviks Utvecklingsråd

BUR (Borgviks Utvecklingsråd) är en ideell förening som verkar för att bevara och utveckla Borgvik som en levande kulturbygd.
Vi arbetar i stor utsträckning genom att främja samarbetet mellan enskilda, föreningar och näringsverksamma i bygden samt med kommunen och andra myndigheter.
Föreningen är öppen för boende och verksamma i Borgvik (samt övriga som vill främja föreningens verksamhet och syfte).

Några aktuella frågor för BUR just nu  (har du synpunkter eller vill du bara veta mer – kontakta oss! ) :
– Synpunkter inför ny översiktsplan för kommunen
– Vägtrafikfrågor: Vägstandard, Hastigheter, Belysning
– Sevärdhetsskyltning ”Bruna skyltar” till Borgvik
– Servicepunkt
– Parkering vid större event
– Ökad föreningssamverkan
– ”Borgvik på nätet”

Vi som jobbar i BUR är:

Gunno Rosell, ordförande
Mona Boström, sekreterare
Mathias Brunåker, kassör
Roger Jansson, ledamot
Peter Johansson, ledamot
Bosse Karlsson, ledamot
Anki Lundsten, ledamot

Vill du komma i kontakt med oss ta kontakt med någon i styrelsen eller skicka ett mail till info@borgviksutvecklingsrad.se


Några frågor vi jobbade med under 2019/2020:

Workshop för alla Borgviksbor för att få in synpunkter och med utgångspunkt från dem prioritera viktiga områden. Topp fyra blev miljön i Borgvik, samverkan, kommunikationer och skola/dagis.

Gemensamma informationsutskick från alla föreningar.

Samverkan kring ansökningar i samband med Coronapandemin

Tillsammans med övriga föreningar arrangerade vi också (före Covid) Borgviksdagen med aktiviteter både vid Sparnäs IP och Hyttruinen samt nostalgifest i Láa.

Medverkat i skyltprojektet där väg-och informationsskyltar tvättat, målats och reparerats och våra informationstavlor försetts med nya uppdaterade skyltar och kartor.

Uppgradering och utveckling av webbportalen borgvik.se