Om Borgviks Utvecklingsråd

BUR (Borgviks Utvecklingsråd) är en ideell förening som verkar för att bevara och utveckla Borgvik som en levande kulturbygd.
Vi arbetar i stor utsträckning genom att främja samarbetet mellan enskilda, föreningar och näringsverksamma i bygden samt med kommunen och andra myndigheter.
Föreningen är öppen för boende och verksamma i Borgvik (samt övriga som vill främja föreningens verksamhet och syfte).

Några aktuella frågor för BUR just nu  (har du synpunkter eller vill du bara veta mer – kontakta oss! ) :
– Föra fram bygdens synpunkter på den föreslagna vindkraftsparken
– Delta i arbetet med ny översiktsplan
– Vägtrafikfrågor: Vägstandard, Hastigheter, Belysning
– Sevärdhetsskyltning ”Bruna skyltar” till Borgvik
– Servicepunkt
– Parkering vid större event
– Ökad föreningssamverkan
– ”Borgvik på nätet”

Vi som jobbar i BUR är:

Gunno Rosell, ordförande
Anki Gell, sekreterare
Kalle Ström, kassör
Mathias Brunåker, ledamot
Hans Eriksson, ledamot
Christer Ingman, ledamot
Bernd Jansa, ledamot
Kathrin Lilja Olsen, ledamot

Vill du komma i kontakt med oss ta kontakt med någon i styrelsen eller skicka ett mail till info@borgviksutvecklingsrad.se


Några frågor vi trots Coronarestriktioner kunde jobba med under 2022:

Trafikfrågor – bl.a. sänkt hastighet förbi dagis, vägstandard Malsjö-Borgvik

Samverkan kring årsmöten (annonsering, utskick).

Samverkan kring bidragsansökningar

Förbättrade parkeringsmöjligheter, parkering i samband med Antikrundan

Servicepunkt i museet i samverkan med Hembygdsföreningen och PRO.