Om Borgviks Utvecklingsråd

BUR (Borgviks Utvecklingsråd) som är en  politisk och religiöst obunden ideell förening som ska vara lokala föreningars och näringsidkares nätverk och stödja ett demokratiskt utvecklingsarbete för Borgvik.  Just nu jobbar vi bland annat för ett snyggare Borgvik, tillsammans med olika samarbetspartners tittar vi på möjligheter för sly-och vassröjning samt skötselplan för vår unika trädmiljö.

Vi som jobbar i BUR är:

Susanne Ekmark, ordförande
Thord Johansson, vice ordförande
Kathrin Lilja Olsen, sekreterare
Marie Öberg, Kassör
Maria Georgsson, ledamot
Roger Jansson, ledamot
Bosse Karlsson, ledamot
Gunno Rosell, ledamot

Vill du komma i kontakt med oss, skicka ett mail till info@borgviksutvecklingsrad.se