Nu har vi invigt Servicepunkt 2.0 !

Tack vare stöd från Leader Närheten och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har vi genomfört ett projekt med syfte att ytterligare öka tillgängligheten till digital service i bygden genom vår Servicepunkt.

Utbyggnaden har haft starkt fokus på grupper som riskerar hamna i ’digitalt utanförskap’.
Helt nytt är de hjälpmedel i form av portabel hörslinga, konferensmikrofon och förstärkare som underlättar för de med hörselnedsättningar eller för de som vill kunna nå ut till dessa grupper med information, underhållning mm.

Vi har också kraftigt ökat den digitala infrastrukturen i form av ett stabilt nätverk och en ny lånedator med de vanligaste nyttoprogrammen för de som har behov av det.

I Servicecentret har vi varje vecka ett Datacafé dit du som har frågor eller vill ha hjälp med den nya tekniken är hjärtligt välkommen.

Vårt servicecenter riktar sig till alla – såväl er som bor och verkar bygden som er som är på tillfälligt besök oss.

Har du frågor eller funderingar – kontakta någon i Borgviks Hembygdsförening, PRO Borgvik eller Borgviks Utvecklingsråd. Tillsammans hjälps vi åt att driva Servicepunkten.